På LMH optages bibeltimer og undervisning fra hvert års Bibelkursus på mp3. De kan downloades her.
lydarkiv
Til toppen >Bibelkursus 2014
21.02.2014
Lydfiler fra Bibelkursus 2014
 Lydfiler fra Bibelkursus 2014
Til toppen >Bibelkursus 2013
12.03.2013
Lydfiler fra Bibelkursus 2013
 Lydfiler fra Bibelkursus 2013
Til toppen >Bibelkursus 2012
06.03.2012
Daniel Burgdorf
 Guds barn og Guds tjener - Gal.4,4-7 m. flere
 "Se, jeg gør alting nyt;" Åb. 21,1-8
Egon Kattner
 1. Missionsrejse "Udsendt af Helligånden" - ApG. 13,1-14,28
 1. missionsrejse "En åbnet dør til tro" - ApG. 13,1-14,28
 2. missionsrejse "Evangeliet - et budskab til fald og oprejsning" - ApG. 15,36-18,22
 3. missionsrejse "Overgivet til Gudog Hans nådes ord" - ApG. 18,23-21,16
 Gudstjeneste - Luk. 18,31-43
Henrik Nymann Eriksen
  "Hvor længe Herre?" - Habakkuk 1
 "Jeg vil stå på min post" - Habakkuk 2-3
Samuel Roswald
 Guds folk og Guds løfter I
 Guds folk og Guds løfter II
Birger Daniel Petersen
 Fra stenhjerte til kødhjerte - Ez.36,24-29
 Den gode Hyrde - Joh.10,11-18
Jens Peter Rejkjær
 Jer. 50-51
 Jer. 29
Hakon Christensen
 Evangeliet til Mefiboshet - 2. Sam. 9
Christian Maymann
 Historiens Herre og vores frelser - Es. 46,1-13
 Når planerne kolliderer - Es. 55,1-13
Leif Rasmussen
  Fra tropehat til ipad - missionskald i går, i dag og i morgen
Til toppen >Bibelkursus 2011
06.03.2012
Lydfiler fra Bibelkursus 2011
 Lydfiler fra Bibelkursus 2011
Til toppen >Bibelkursus 2010
06.03.2012
Lydoptagelser fra Bibelkursus 2010
 Lydfiler fra Bibelkursus 2010
Til toppen >Bibelkursus 2009
14.04.2009
Henrik Nymann Eriksen
 Jesus - ydmyget og ophøjet (Fil 2)
 Jesus - motivation og model (Fil 2)
 Gudstjeneste
Svend Åge Jacobsen
  Josva Nuns søn
Svein Granerud
 Jesus arbejder - på at forkynde Guds rike
 Jesus arbejder - på at kalde disciple
 Jesus arbejder - i menneskers hverdag
 Jesus arbejder - i nærkontakt med Gud
Bent Houmaa Jørgensen
 Hvorfor er Jesu blod så værdifuldt
 Hvorfor er Jesu blod så værdifuldt (2)
 Hvorfor er Jesu blod så værdifuldt (3)
Mikkel Vigilius
 Evnageliet om Jesus (Rom 1,1-17)
Christian S Maymann
 Jesu lidelsesforudsigelser hos Makus
 Jesu sidste uge i Jerusalem
Olafur Olafson
 Jesus i dagens åndskamp
Daniel Burgdorf
 Lammets Bryllup (Åb 19)
Til toppen >Bibelkursus 2008
16.06.2008
Henrik Nymann Eriksen
 Velkomstmøde
 Fadervor (Matt. 6,9-15)
 Gudstjeneste
Jan Bygstad
 Fred med Gud (Rom 5,1-11)
 Frihed fra synden (Rom 6,1-14)
 Jeg forstår ikke mine egne handlinger (Rom 7,7-25)
 Ingen fordømmelse - Rom 8,1-11
Jens Ole Christensen
 LM en åndelig bevægelse i fortid, nutid og fremtid
Elisa Riis
 Missionstime
Niels Nymann Eriksen
 Arbejde og hvile i troens liv I
 Arbejde og hvile i troens liv II
Peter Techow
 Salige er
 Gud og Mammon
Svend Åge Jacobsen
 Vintermøde
Mikkel Vigilius
 Tro uden gerninger (Jak 2)
 Venskab med verden (Jak 4)
Thomas Wind
 I Beyndelsen (Joh 1)
Flemming Kofod-Svendsen
 Døden, Sorgen, Håbet
Til toppen >Bibelkursus 2007
10.03.2007
Svend Åge Jacobsen
 Hvor er kongedatteren prægtig
Jonny Vågen
 Udfrielsen 2. Mos. 12
 Pagten 2. Mos 19-20,24
 Helligdommen 2. Mos 25,1-22
 Vintermøde
 Vandringen
Ejler Nørager
 Med Gud i fald og oprejsning
 Med Gud i mørke
 Med Gud i tjeneste
 Med Gud i fred
Henrik Nymann Eriksen
 Den usynlige Guds billede (Koll 1,12-17)
 Han er begyndelsen (Kol 1,18-23)
Thomas Wind
 Gud eller Mamom (Matt 6,9-24)
 Vær ikke bekymrede (Matt 6,25-34)
Christian S. Maymann
 Synd og Nåde i Esajas' bog
Børge Haahr Andersen
 Visioner for Guds menighed i Danmark
Bent Houmaa Jørgensen
 Jesu befaling til verdensmission: LM's bidrag
Til toppen >Bibelkursus 2006
20.11.2006
Roar Lavik, Sognepræst i Mårum, Danmark
 Fødes påny, Joh 3,1-21
 Drik levende vand, Joh 4,1-42
 Jesus som JHVH, Joh 8,21-59
 Jesus som hyrden, Joh 10
Christian Maymann, Højskolelærer LMH
 1 Kor 15,1-11
 1 Kor 15,12ff
Sven Åge Jacobsen, Højskolelærer LMH
 Ofrene i GT
 De ofrende i GT
Henrik Nymann Eriksen, Højskoleforstander LMH
 Løftet om den nye pagt, Jer 31-34
 Gudstjeneste
Anfinn Skaaheim, Normisjon
 Onsdag aften
 Torsdag aften
 Fredag Aften
 Lørdag Aften
 Retfærdiggørelse idag
Til toppen >Bibelkursus 2005
21.11.2006
Sverre Bøe
 Gud har talt, Hebr 1,1-4
 Jesus - den lidende ypperstepræst, Hebr 4,14 – 5,10
 Jesus og Melkizedek, Hebr 7
 Frimodighed ved Jesu blod, Hebr 10,19-25
Thomas Wind, Højskolelærer på LMH
 Hellig jord, 2 Mos 3,1-6
Den Gud som er
Mikkel Vigilius, Højskolelærer på LMH
Johannes Døber I
Johannes Døber II
Daniel Burgdorf, Kvotalærer på LMH 2004-2005
 Vokset sammen med Kristus (Rom 6,1-14)
Hans Erik Nissen, Tidl. forstander på LMH
 Aftenmøde onsdag
Aftenmøde torsdag
Aftenmøde fredag
Aftenmøde lørdag
Henrik Nymann Eriksen, Højskoleforstander LMH
 Velkomstmøde Tirsdag
 Gudstjeneste søndag
Til toppen >Bibelkursus 2004
02.12.2006
Henrik Nymann Eriksen, Højskoleforstander LMH
 Es 42,1-9 Se min tjener
Es 49,1-13 Et lys for folkene
 Es 50,4-11 Som en discipel
 Es 52,13-53,12 Det var Herrens vilje at knuse ham
Gudstjeneste søndag
Thomas Wind, Højskolelærer på LMH
 Matt 3,13-17 Jesu dåb
Matt 4,1-11 Jesu fristelse
Christian Maymann, Højskolelærer LMH
 Gal 3 Abrahams velsignelse
 Hvordan får jeg noget ud af at læse i Bibelen?
Sven Åge Jacobsen, Højskolelærer LMH
 Bibelens opbygning
 Guds lam - en bibelsk hovedlinie
Peter Østergaard-Jacobsen
 Aftenmøde tirsdag
Aftenmøde onsdag
Aftenmøde torsdag
Aftenmøde fredag
Aftenmøde lørdag
Vintermøde søndag
Jens Ole Christensen, Generalsekretær i Luthersk missionsforening
 Aftenmøde tirsdag
Ruth og Philip Bach-Svendsen
Missionstime
Til toppen >Videoundervisning
13.06.2012
Henrik Nymann Eriksen
 From eller fri
om lmh.dk
copyright 2006 LMH Ansgarvej 2 3400 Hillerød tlf. 4826 0766 fax 4826 0701 email lmh@lmh.dk